Hunterlab

Hunterlab

Hunterlab

  • Post by:
  • 17 czerwca 2013
  • Comments off

Pomiar barwy

Urządzenie służące do pomiaru barw. Dzięki wykonaniu pomiaru kolorymetrycznego można przedstawić barwę danego obiektu za pomocą trzech parametrów (L, a, b), które w jednoznaczny sposób ją określają. Dzięki pomiarom kolorymetrycznym można śledzić zmianę barwy materiałów powstałą w wyniku degradacji spowodowanej różnymi czynnikami  (światło, temperatura oraz agresywne odczynniki).


Parametry:

Kolorymetr ColourQuest XE, Hanterlab, minimalna powierzchnia badania Ø = 9 mm


Categories: