Hunterlab

Pomiar barwy

Hunterlab

Urządzenie służące do pomiaru barw. Dzięki wykonaniu pomiaru kolorymetrycznego można przedstawić barwę danego obiektu za pomocą trzech parametrów (L, a, b), które w jednoznaczny sposób ją określają.

Dzięki pomiarom kolorymetrycznym można śledzić zmianę barwy materiałów powstałą w wyniku degradacji spowodowanej różnymi czynnikami  (światło, temperatura oraz agresywne odczynniki).

Kolorymetr ColourQuest XE, Hanterlab, minimalna powierzchnia badania Ø = 9 mm