FT-Raman

Badanie struktury molekularnej

FT-Raman

W wersji in situoperando przyrząd służy do analizy produktów przejściowych reakcji na powierzchni katalizatorów.

W warunkach otoczenia przyrząd służy do analiz ciał stałych.

FT-Raman (THERMO) z laserem 1064 nm Nd:YVO4 i detektorem NXR Genie Raman Ge.