FT-Raman

FT-Raman

  • Post by:
  • 3 grudnia 2012
  • Comments off

Badanie struktury molekularnej

W wersji in situoperando przyrząd służy do analizy produktów przejściowych reakcji na powierzchni katalizatorów. W warunkach otoczenia przyrząd służy do analiz ciał stałych.


Parametry:

FT-Raman (THERMO) z laserem 1064 nm Nd:YVO4 i detektorem NXR Genie Raman Ge.


Categories: