Spektrometr FT-IR z mikroskopem

FT-IR

Spektrometr FT-IR z mikroskopem

  • Post by:
  • 27 listopada 2012
  • Comments off

Badanie struktury molekularnej

W wersji in situ i operando przyrząd służy do analizy produktów przejściowych reakcji na powierzchni katalizatorów.

W warunkach otoczenia przyrząd służy do analiz ciał stałych, głównie związków organicznych (włókien, farb, plastików, lakierów, farb etc.).

Spektrometr wyposażony jest również w mikroskop Thermo Nicolet Centaurus oraz obiektyw ATR z kryształem z ZnSe. Mikroskop umożliwia jednoczesną obserwację próbki przez okular, rejestrację obrazu przez kamerę cyfrową oraz zbieranie widm w podczerwieni. Obiektyw ATR pozwala na pracę w trzech trybach: (1) obserwacja i pozycjonowanie próbki, (2) kontakt – dla uzyskania odpowiedniego docisku do powierzchni próbki, (3) pomiar ATR – nieniszcząca analiza próbek. Głębokość penetracji wiązki zależna jest od charakteru próbki (jej współczynnika refrakcji) i mieści się w zakresie 0.6 do 2.0 μm przy długości fali wynoszącej 1,000 cm-1.


Parametry:

Spektrometr FTIR THERMO/Nicolet 8700 z detektorami MCT i TGS z przystawkami pomiarowymi:

  • komora transmisyjna
  • ATR (z podgrzewanym stolikiem i polaryzatorem)
  • przystawki fotoakustyczne  – MTEC300 oraz GASERA PA101 (do analizy gazów) i PA 301 (do analizy ciał stałych i cieczy)
  • sfera integrująca
  • mikroskop IR z obiektywem ATR
  • wysokotemperaturowa kuweta analityczna (Harrick) do analiz ciał stałych, z kontrolą ciśnienia, temperatury i systemem dozowania gazów


Categories: