Spektrometr typu FAIMS

Analiza gazów poreakcyjnych

Spektrometr typu FAIMS

Spektrometr typu FAIMS (ang. Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometer)

Spektrometr ruchliwości jonów w silnym polu elektrycznym:

– posiada możliwość oznaczania szerokiego spektrum związków:
– możliwość oznaczania z dużą czułością tlenków azotu i amoniaku (poziom detekcji <100ppb)
– duży zakres dynamiczny stężeń oznaczanych składników (3 rzędy minimum, opcja rozcieńczania gazu na wlocie do analizatora)
– możliwość prowadzenia analiz w trybie on-line, z czasem analizy poniżej 3 sekund
– możliwość analizy składu strumienia gazowego o szybkości przepływu <100 ml/min
– podłączenie do linii gazowej 1/8”
– niewielkie rozmiary i masa (suma długości boków < 100cm, masa <10 kg)
– wbudowany mikroprocesorowy układ sterujący analizatorem z możliwością programowania toku analizy.

Analizator gazów typu FAIMS (Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometry) – spektrometr mobilności jonów w asymetrycznym polu , prod. OWLSTONE, model Lonestar