Elektroprzędzarka z modułem kontroli atmosfery

Elektroprzędzarka z modułem kontroli atmosfery

Wytwarzanie nanowłókien techniką elektroprzędzenia

Elektroprzędzenie umożliwia wytwarzanie nanowłókien z roztworów polimerów. Stosowane mogą być rozpuszczalniki wodne oraz organiczne. Możliwe jest przędzenie jednorodnych włókien oraz typu rdzeń-powłoka (core-shell).


Parametry:

Urządzenie produkcji Bionicia S. L. wyposażone jest w generator wysokiego napięcia (regulacja w zakresie 0/30 kV), stacjonarny kolektor (napięcie 0/-2kV), układ dwóch pomp strzykawkowych do przędzenia współosiowego (co-axial electrospinning) nanowłókien o strukturze powłoka-rdzeń (core-shell), pojedynczą oraz współosiową dyszę, aktywnie regulowany system wentylacji komory przędzalniczej oraz moduł kontroli atmosfery wewnątrz komory przędzalniczej.

Moduł kontroli atmosfery umożliwia prowadzenie procesu w ściśle określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej powietrza:

  • zakres temperatur w komorze przędzalniczej 20ºC – 45ºC (± 1ºC)
  • zakres wilgotności względnej 10% – 80% (± 5%),


Categories: