DESI-MS

DESI

DESI-MS

  • Post by:
  • 20 czerwca 2013
  • Comments off

Mikroanaliza powierzchni materiałów

Układ bezpośredniego podawania próbki do spektrometru masowego Bruker Esquire 6000 Desorpcyjna jonizacja przez rozpylanie z detekcja masową (ang. Desorption Electrospray Ionization-Mass Spectrometry (DESI-MS)) Układ bezpośredniego podawania próbki typu Desorption Electrospray Ionization do spektrometru masowego Bruker Esquire 6000 pozwala na jonizację i wprowadzenie próbki do spektrometru masowego wprost z powierzchni badanego ciała stałego. Wybrany rozpuszczalnik (metanol, aceton, inne) podawany przez pompę strzykawkową wprowadzany jest do strumienia azotu. Mieszanka ta za pomocą precyzyjnego manipulatora kierowana jest na analizowaną powierzchnię, w pobliżu końca kapilary wejściowej spektrometru masowego. Do kapilary przyłożone jest duże napięcie stałe. Miejsce pomiaru monitorowane jest poprzez wideo-kamerę z obiektywem typu makro. Technika DESI pozwala na prowadzenie analiz pod ciśnieniem atmosferycznym, nie wymaga przygotowywania próbek, możliwość zmiany rozpuszczalnika pozwala dopasować warunki pobierania próbki do charakteru chemicznego analizowanych związków (związki polarne/niepolarne). Przystawka zainstalowana jest na spektrometrze masowym typu pułapka jonowa, model Esquire 6000 produkcji Bruker Daltonics, o zakresie analizowanych mas od 50 do 6000 a.j.m.


Parametry:

Aparat Esquire 6000 firmy Bruker

wraz z układem bezpośredniego podawania próbki


Categories: