Research

Publications:

  1. D. Pawcenis, M. A. Koperska, J. M. Milczarek, T. Łojewski, J. Łojewska, Size exclusion chromatography for analyses of fibroin in silk: optimization of sampling and separation conditions, Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 2014, 114, 301–308
  2. M. A. Koperska, D. Pawcenis, J. Bagniuk, M.M. Zaitz, M. Missori, T. Łojewski, J. Łojewska, Degradation markers of fibroin in silk through infrared spectroscopy, Polym. Deg. Stab. 2014, 105, 185-196
  3. M. Łabanowska, M.Kurdziel, E.Bidzińska, A. Wesełucha-Birczyńska, D. Pawcenis, T. Łojewski, T. Fortuna, S. Pietrzyk and I. Przetaczek-Rożnowska, Influence of starch oxidation and phosphorylation on thermal generation of carbohydrate radicals studied by electron paramagnetic resonance, Starch 2013, 65, 782-790
  4. Dominika Pawcenis, Grzegorz Rusek, Poszukiwania markerów wieku w farbach graficznych, Materiały 8. Konferencji nt. Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, pp 103-112, ISBN 978-83-7177-890-2

Projects:

  1. Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru, Projekt SPB 811/N-COST/2010/0 ad.COST FA0904, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca
  2. Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny, Projekt 2011/01/N/ST4/03604 , Narodowe Centrum Nauki, wykonawca