Research projects

List of implemented research projects financed from external sources such as the National Science Center, the Polish Science Foundation, the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism and earlier grants from the Ministry of Higher Education or the Polish Science Fund.

Our team is actively acquiring new research grants, as many as 6 research projects have been carried out in the last 3 years.

HETEROGENIC CATALYSIS / MATERIAL ENGINEERING

2019-2018

National Science Centre, OPUS16, 2016/23/B/ST8/02024
Jeśli nie monolit ceramiczny to co? Opracowanie reaktora katalitycznego z wypełnieniem w postaci pian stałych do dopalania metanu
principal investigator dr.hab. Joanna Łojewska


National Science Centre, PRELUDIUM13, 2016/23/B/ST8/02024
Opracowanie metodyki pomiarów za pomocą technik in situ i operando FTIR do badania centrów aktywnych katalizatorów do utleniania metanu
principal investigator mgr Magdalena Chrzan

2017-2015

National Science Centre, SONATA12, 2016/23/D/ST5/00451
Nanoceluloza+nanocząstki metali. Synteza i badania funkcjonalizowanej nanocelulozy w kierunku immobilizacji nanocząstek metali.
principal investigator dr Dominika Pawcenis


National Science Centre, PRELUDIUM 10, no. 2015/19/N/ST8/00181
Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman
mgr Damian K. Chlebda


National Science Centre, PRELUDIUM 12, no. 2016/23/N/ST8/01522
Hierarchiczne projektowanie katalizatorów dopalania metanu na bazie metalowych nośników strukturalnych
principal investigator mgr inż Ewelina Salamon

2014-2010

Narodowe Centrum Nauki, OPUS5,  2013/09/B/ST8/00171
Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła
principal investigator dr hab. Joanna Łojewska


National Science Centre, PRELUDIUM2, 2011/03/N/ST8/05129
Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji
principal investigator mgr inż Przemysław Jodłowski


Grant badawczy MNSW NN 523556638 (2010-2013)
Strukturalny reaktor do dopalania lotnych związków organicznych oparty na nanokompozytowym katalizatorze tlenkowym – alternatywa dla monolitów ceramicznych z metalami szlachetnymi
principal investigator J. Łojewska


Grant badawczy NN 209 438639 (2010-2014)
Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych
principal investigator J. Łojewska


Projekt POMOST FNP (2010-2014)
High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilization of exhaust gases from biogas turbines
principal investigator J. Łojewska


2011/03/N/ST8/05129
Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji
promotor J. Łojewska


dofinansowanie udziału w COST FA0904 (2011-2013)
Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru
principal investigator J. Łojewska


Akcja COST FA0904 (2011-2014)
Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials
przedstawiciel Polski J. Łojewska


SPB 811/N-COST/2010/0 do COST FA0904 (2011-2014)
Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials
principal investigator J. Łojewska


2011/03/B/ST8/05455 (2012-2015)
Piany stałe jako efektywny nośnik katalizatora – badania podstawowe transportu pędu, ciepła i masy
główny wykonawca – J. Łojewska

2009-2000

PB/KBN/03/T09C/016/26 (2003-2006)
Nowy reaktor katalityczny z wypełnieniem strukturalnym dla dopalania ciężkich węglowodorów: Badania procesów transportu i reakcji chemicznej oraz opracowanie modelu matematycznego reaktora
principal investigator dr hab. A. Kołodziej, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (Gliwice), główny wykonawca J. Łojewska


PB/KBN/3T09C/046/27 (2004-2006)
Nanokompozytowy katalizator na metalowym wypełnieniu strukturalnym do niskotemperaturowego dopalania węglowodorów w gazach odlotowych: nowa metoda preparatyki katalizatora na podłożu stałym.
principal investigator J. Łojewska


PB/KBN/3T09B/01927 (2004-2007)
Badania reakcji otrzymywania stężonej formaliny metodą utleniania metylalu
principal investigator prof. J. Wasilewski, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (Blachownia), główny wykonawca J. Łojewska


PB/KBN/3T08E/07527 (2004-2007)
Optymalizacja przebiegu fibrylacji włókien celulozowych w procesie mielenia
principal investigator prof. K. Przybysz, Politechnika Łódzka, wykonawca J. Łojewska


grant rozwojowy MNI (2006-2008)
Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki i nanotechnologii
koordynator prof. G. Schroeder, wykonawca J. Łojewska


grant badawczy MNSW N209144736 (2009-2011)
Katalizatory cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania w zimnej plazmie do reaktorów strukturalnych
principal investigator prof. J. Tyczkowski, Politechnika Łódzka, główny wykonawca J. Łojewska


grant badawczy MNSW NN 209 119 137 (2009-2011)
Entropowe kryteria oceny reaktorów strukturalnych
principal investigator dr hab. A. Kołodziej, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (Gliwice)główny wykonawca J. Łojewska


grant aparaturowy 370/FNiTP/158/2009 (2009-2010)
Reaktor katalityczny z układem analizy gazów, konfokalny mikroskop ramanowski z wyposażeniem, spektrometr FTIR w wyposażeniem
principal investigator J. Łojewska


Międzynarodowe Projekty Doktorskie FNP (2009-2012)
High mass transport catalytic systems to control emissions from biogas fuelled engines
promotor J. Łojewska, doktorant mgr Przemysław Jodłowski

MAINTENANCE CHEMISTRY

2017-2015

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego no. 15d/II/2013/PL09; 01.04.2015 – 30.04.2016
Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta
dr hab. Joanna Łojewska; dr Monika Koperska; dr Jacek Bagniuk; mgr Dominika Pawcenis; mgr Damian Chlebda

2014-2010

National Science Centre, PRELUDIUM 7, 2014/13/N/ST4/04089
Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej
principal investigator mgr Dominika Pawcenis


National Science Centre, PRELUDUM1, 2011/01/N/ST4/03604
Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny
promotor J. Łojewska, doktorant mgr Monika Koperska

2009-2000

Wieloletni Program Rządowy na lata 2000-2008
Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych
principal investigator prof. Andrzej Barański


C22 Nr 1/DSP/2007 (2002-2008)
Stworzenie i rozwój kompleksowego systemu kształcenia wyspecjalizowanych kadr do realizacji programu masowego odkwaszania i wzmacniania papieru poprzez studia doktoranckie, staże naukowe, prace dyplomowe, studia podyplomowe
principal investigator prof. Andrzej Barański


projekt EVK4–2002–20010, EU Thematic Network (2003-2006)
Metals in Paper (MIP)
uczestnicy prof. A. Barański, T. Łojewski


PB/KBN//04/T09B/031/24 (2003-2005)
Naukowe podstawy ochrony niszczejących druków. Kinetyka hydrolizy celulozy
principal investigator prof. Andrzej Barański


6PR UE, 006584 (2005-2008)
PaperTreat – Evaluation of mass deacidification processes
koordynator dr J. Kolar, National and University Library, Lubljana; wykonawca T. Łojewski


Akcja COST D42 (2006-2010)
EnviArt – Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment
przedstawiciel Polski T. Łojewski


grant promotorski MNSW (2008-2009)
Chromatografia żelowa jako narzędzie w chemii konserwatorskiej do badania celulozy
principal investigator J. Łojewska


dofinans. udziału w COST D42, MNiSW (2008-2010)
Materiał opakowaniowy z kontrolą mikroklimatu – ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz stabilizacja wilgotności dla bezpiecznego przechowywania dóbr kultury na podłożu papierowym
principal investigator J. Łojewska


projekt badawczy w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PL0267 (2009-2011)
Bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi
principal investigator dr Ł. Bratasz, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zespół Kinetyki – wykonawcy


Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 11/03/2009/FWK (2009-2011)
Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych
koordynacja projektu M. Ozga, Zamek Królewski na Wawelu, Zespół Kinetyki – wykonawcy