Partners

prof. Stan Kolaczkowski, Catalysis and Reaction Engineering Research Group, Bath University

prof. Israel E. Wachs, Operando Molecular Spectroscopy & Catalysis Research Lab, Lehigh University

prof. Andrzej Stankiewicz, TNO, Delft, Holandia

dr hab. Andrzej Kołodziej, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

prof. dr hab. Jacek Tyczkowski, Politechnika Łódzka, Wydział Inzynierii Procesowej i Ochrony Środowiska