Prace magisterskie

Komora

 • Wykorzystanie obrazowania hiperspektralnego do oceny efektów dezynfekcji obiektów plazmą niskotemperaturową (Damian Chlebda, 2014)
 • Zastosowanie układu sprzężonych mikroskopów AFM i Raman do analizy powierzchni materiałów katalitycznych (Adrian Drożdż, 2013)
 • Badania kinetyki katalitycznego dopalania metanu z gazów odlotowych silników na biogaz z wykorzystaniem reaktora bezgradientowego (Elżbieta Kulpa, 2013)
 • Spectroscopic identification of paper dyes to probe the effect of anoxic storage (2012)
 • Nowe, funkcjonalne wypełniacze papieru (2012)
 • Wpływ warunków środowiskowych na degradację włókien z tkanin zabytkowych (Bartosz Białasik, 2011)
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych do identyfikacji barwników (Danuta Rafałko, 2011)
 • Odkwaszanie papieru z wykorzystaniem aminosilanów (Przemysław Kruk, 2010)
 • Atmosfera autonomiczna dla ochrony wrażliwych dzieł sztuki i materiałów archiwalnych (Sabina Kościelniak, 2010)
 • Wykorzystanie sorbentów dla zabezpieczania obiektów zabytkowych przed kwaśnymi zanieczyszczeniami powietrza (Anna Dziedzicka, 2010)
 • Zastosowanie opraw o kontrolowanej atmosferze dla ochrony dzieł sztuki wrażliwych na fotodegradację (Roman Gołąb, 2010)
 • Impact of an oxygen lean atmosphere on the degradation of selected dyes for protection of Witkacy’s drawings: A method for spectroscopic identification of unknown dye compounds (Phil Kenneth Cook, 2010)
 • Application of vibrational spectroscopy techniques and capillary electrophoresis for paper degradation study (Monika Koperska, 2009)
 • Wykorzystanie spektroskopii fotoakustycznej w chemii konserwatorskiej (Jacek Bagniuk, 2009)
 • Analiza postępu degradacji papieru w zanieczyszczonej atmosferze (Milena Czerwiak, 2008)
 • Fotodegradacja pigmentów (Anna Lambrecht, 2008)