Dydaktyka

Praca w MuzeumZapraszamy studentów kierunków ścisłych do pracy w Zespole w ramach studiów magisterskich i doktorskich z katalizy heterogenicznej i chemii konserwatorskiej.

Proponowane tematy prac w roku akademickim 2012/2013:

  • Badania kinetyki katalitycznego dopalania metanu z gazów odlotowych silników na biogaz z wykorzystaniem reaktora bezgradientowego
  • Synteza i charakteryzacja katalizatorów zeolitowych do selektywnej redukcji tlenków azotu z wykorzystaniem wodoru
  • Synteza i charakteryzacja katalizatorów na bazie tlenków zasadowych do dopalania metanu i tlenku węgla z gazów odlotowych silników na biogaz średniej mocy
  • Badania degradacji fibroiny za pomocą chromatografii żelowej dla potrzeb zachowania i konserwacji arrasów i chorągwi państwowych kolekcji w Muzeum na Wawelu
  • Synteza i charakteryzacja materiałów zeolitowych jako dodatków do opakowań żywności.
  • Nanokompozytowy wypełniacz do papieru – synteza i właściwości
  • Analiza wpływu dezynfekcji nierównowagową plazmą niskotemperaturową na trwałość nośników pisma i druku.
  • Punktowe starzenie światłem sprzężone ze spektrometrią odbiciową – nowa technika badania trwałości materiałów

Zespół prowadzi zajęcia dydaktyczne dla kierunków Chemia i Ochrona środowiska.

W przypadku studentów Chemii specjalizujemy się w Analizie Instrumentalnej i prowadzimy zajęcia z:

Dla Ochrony środowiska prowadzimy następujące zajęcia: