Dołącz do nas

W laboratorium dostępnych jest obecnie szereg projektów mających na celu projektowanie nowatorskich nanomateriałów i opracowanie metod ich charakteryzacji metodami in situoperando zarówno w dziedzinie katalizy heterogenicznej, jak i chemii konserwatorskiej. Zapraszamy do przyłączenia się do naszej grupy naukowców z tytułem doktora, studentów studiów wyższych (doktorantów, magisterskich), osób ambitnych i studentów studiów licencjackich.

Studenci studiów magisterskich, licencjackich

Student musi mieć dobre zrozumienie nauk chemicznych – z doświadczenie w dziedzinie chemii nieorganicznej i katalizy będzie wyraźną zaletą. Student będzie musiał wykazać zdolność dostosowania się do multidyscyplinarnego charakteru projektów. Studentów studiów magisterskich, licencjackich i z wyróżnieniem zachęca się do kontaktu z dr Pawcenis i prof. Łojewską w celu rektutacji.


Doktoranci

Doktoranckie stypendia rządowe i uniwersyteckie są dostępne każdego roku, zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych.

Główne wymagania

Wydział Chemii UJ ogłasza rekrutację do Szkoły Doktorskiej na stronie: KLIKNIJ TUTAJ

Studenci krajowi – studenci powinni mieć dobre wyniki w nauce (w tym doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i ich dokumentacji) preferowane osoby wyróżniające się wynikami. Badania i zaplecze akademickie studenta mogą dotyczyć jednej lub więcej nauk biochemicznych, chemii, nanotechnologii i pokrewnych dziedzin nauk przyrodniczych.

Studenci zagraniczni – w przypadku studentów zagranicznych oczekuje się, że uzyskają oni tytuły magistra z bardzo dobrym zapleczem akademickim i badawczym w danej dziedzinie. Kandydaci powinni uzyskać ogólny wynik IELTS na poziomie 7 lub wyższym, przy minimalnym wyniku 6,5 w paśmie. Oczekuje się również, że będzie miał co najmniej dwa artykuły badawcze w czasopiśmie o dużym współczynniki oddziaływania.


Postdoc

Rekrutacja zostanie ogłoszona w miarę potrzeb i możliwości finansowania.

Adres

Wydział Chemii

Uniwersytet Jagielloński

Gronostajowa 2,

30-387 Kraków,

Polska

Informacje kontaktowe

Telefon:  +48 12 686 2462

Email: lojewska@chemia.uj.edu.pl

Zgłoś się