Chemia konserwatorska - publikacje

 1. Damian K. Chlebda, Tomasz Łojewski

  Obrazowanie hiperspektralne w analizie dokumentów i konserwacji sztuki

  Notes Konserwatorski 18, p. 55-75 - DOI
 2. Seweryn Rzepecki, Damian K. Chlebda, Piotr Czubla, Lucyna Domańska, Wiesław Lorkiewicz, Kamilla Waszczuk

  Dom i grób. Pozostałości osadnictwa „późnowstęgowego” ze stanowiska Sikorowo 29, gm. Inowrocław

  Raport 2016 nr 11, p. 57-68 - DOI
 3. Damian K. Chlebda, Anna Rogulska, Tomasz Łojewski

  Assessment of hyperspectral imaging system for colour measurement

  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 185, 5 October 2017, Pages 55-62, ISSN 1386-1425 - DOI
 4. L. Teodonio, M. Missori, D. Pawcenis, J. Łojewska, F. Valle

  Nanoscale analysis of degradation processes of cellulose fibers

  Micron, 91, 75-81, 2016 - DOI
 5. Damian K. Chlebda, Alicja Majda, Tomasz Łojewski, Joanna Łojewska

  Hyperspectral imaging coupled with chemometric analysis for non-invasive differentiation of black pens

  Applied Physics A: Materials Science & Processing 2016 122(11):957 - DOI
 6. Dominika Pawcenis, Mariusz Smoleń, Monika A. Aksamit-Koperska, Tomasz Łojewski, Joanna Łojewska

  Evaluating the impact of different exogenous factors on silk textiles deterioration with use of size exclusion chromatography

  Applied Physics A: Materials Science & Processing 2016, 122:576 - DOI
 7. Dominika Pawcenis, Martyna Syrek, Monika A. Aksamit-Koperska, Tomasz Łojewski, Joanna Łojewska

  Mark-Houwink-Sakurada coefficients determination for molar mass of silk fibroin from viscometric results. SEC-MALLS approach

  RSC Advances 2016,6, 38071-38078 - DOI
 8. M. A. Koperska, D. Pawcenis, J. M. Milczarek, A. Blachecki, T. Łojewski, J. Łojewska

  Fibroin degradation – Critical evaluation of conventional analytical methods

  Polym. Deg. Stab. 2015, 120, 357-357
 9. D. Pawcenis, J. L. Thomas, T. Łojewski, J. M. Milczarek, J. Łojewska

  Towards determination of absolute molar mass of cellulose polymer by size exclusion chromatography with mulitple angle laser light scattering detection

  Journal of Chromatography A, 2015, 1409, 53-59
 10. Koperska, M.A., Łojewski, T., Łojewska, J.

  Evaluating degradation of silk’s fibroin by attenuated total reflectance infrared spectroscopy: Case study of ancient banners from Polish collections

  Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 135 (2015) pp. 576-582
 11. Koperska, M.A. , Pawcenis, D., Bagniuk, J., Zaitz, M.M., Missori, M., Łojewski, T., Łojewska, J.

  Degradation markers of fibroin in silk through infrared spectroscopy

  Polymer Degradation and Stability 105 (2014) pp. 185-196
 12. Conte, A.M., Pulci, O., Misiti, M.C., Lojewska, J., Teodonio, L., Violante, C., Missori, M.

  Visual degradation in Leonardo da Vinci’s iconic self-portrait: A nanoscale study

  Applied Physics Letters 104 (2014) Article no. 224101
 13. Pawcenis, D., Koperska, M.A., Milczarek, J.M., Łojewski, T., Łojewska, J.

  Size exclusion chromatography for analyses of fibroin in silk: Optimization of sampling and separation conditions

  Applied Physics A: Materials Science and Processing 114 (2014) pp. 301-308
 14. Missori, M., Pulci, O., Teodonio, L., Violante, C., Kupchak, I., Bagniuk, J., Łojewska, J., Conte, A.M.

  Optical response of strongly absorbing inhomogeneous materials: Application to paper degradation

  Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 89 (2014) Article no. 054201
 15. Corsaro, C., Mallamace, D., Łojewska, J., Mallamace, F., Pietronero, L., Missori, M.

  Molecular degradation of ancient documents revealed by 1 H HR-MAS NMR spectroscopy

  Scientific Reports 3 (2013) Article no. 2896
 16. Mosca Conte, A., Pulci, O., Del Sole, R., Knapik, A., Bagniuk, J., Lojewska, J., Teodonio, L., Missori, M.

  Experimental and theoretical study of the yellowing of ancient paper

  e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 10 (2012) pp. 569-574
 17. Mosca Conte, A., Pulci, O., Knapik, A., Bagniuk, J., Del Sole, R., Lojewska, J., Missori, M.

  Role of cellulose oxidation in the yellowing of ancient paper

  Physical Review Letters 108 (2012) Article no. 158301
 18. Roman Gołąb, Tomasz Łojewski

  Czy skanowanie jest realnym zagrożeniem dla zbiorów muzealnych

  Notes Konserwatorski nr 15, 2012, s. 103-110 - DOI
 19. Tomasz Łojewski, Roman Gołąb, Jacob L. Thomas

  Microfadometria – sposób na wyznaczanie światłotrwałości oryginałów

  Notes Konserwatorski nr 15, 2012, s. 97-102 - DOI
 20. T. Łojewski, J. Bagniuk, A. Kołodziej, J. Łojewska

  Reflective and photoacustic infrared spectroscopic techniques in assessment of binding media in paintings

  Appl. Physics A: Materials (2011), 105(3) - DOI
 21. T. Łojewski, K. Zięba, A. Kołodziej, J. Łojewska

  Following cellulose depolymerization in paper: comparison of size exclusion chromatography techniques

  Cellulose (2011), 18, 1349–1363 - DOI
 22. Koperska, M.; Łojewski, T.; Łojewska, J.

  Can anoxic conditions prevent fading of dyes? Focus on indigo with the use of UV-VIS, FT-IR, XRF and Raman techniques

  [In:] YOCOCU – contribute and role of youth in conservation of cultural heritage; Macchia, A., Greco, E., Chiarandà, B. A., Barbabietola, N., Eds.; Italian Association of Conservation Scientist: Rome, 2011; pp 13-24
 23. M. Koperska, T. Łojewski & J. Łojewska

  Vibrational spectroscopy techniques to study degradation of natural dyes. Assessment of oxygen-free cassette for safe exposition of artefacts

  Anal Bioanal Chem (2011), 399, 3271-3283 - DOI
 24. T. Łojewski, J.Thomas, R. Gołąb, J. Kawałko, Joanna Łojewska

  Light ageing with simultaneous colorimetry via fibre optics reflection spectrometry

  Review of Scientific Instruments (2011), 82(7) - DOI
 25. T. Łojewski, K. Zięba, J. Łojewska

  Size exclusion chromatography and viscometry in paper degradation studies. New Mark-Houwink coefficients for cellulose in cupriethylenediamine

  J. Chromatography A (2010), 1217(40), 6462-6468 - DOI
 26. T. Łojewski, J. Łojewska, K. Zięba, A. Knapik, J. Bagniuk, A. Lubańska

  Evaluating paper degradation progress. Cross-linking between chromatographic, spectroscopic and chemical results

  Appl. Physics A: Materials (2010), 100(3), 809-821 - DOI
 27. T. Łojewski, P. Miśkowiec, M. Missori, A. Lubańska, J. Łojewska

  FTIR and UV/VIS as methods for evaluation of oxidative degradation of cellulose. DFT approach to carbonyl vibrations

  Carbohydrate Pol. (2010), 82(2), 370-375 - DOI
 28. T. Łojewski, P. Miśkowiec, M. Molenda, A. Lubańska, J. Łojewska

  Artificial versus natural ageing of paper. Water role in degradation mechanisms

  Appl. Physics A: Materials (2010), 100(3), 625-633 - DOI
 29. T. Łojewski, T. Sawoszczuk, J.M. Łagan, K. Zięba, A. Barański, J. Łojewska

  Furfural as a marker of cellulose degradation. A quantitative approach

  Appl. Physics A: Materials (2010), 100(3), 873-884 - DOI
 30. M. Koperska, J. Łojewska

  Preserving dyes in art materials. Is anoxia the solution?

  Chemické listy (2010), 104(6), 444
 31. T. Sawoszczuk, A. Barański, J. M. Łagan T. Łojewski, K. Zięba

  On the use of ASTM closed vessel tests in accelerated ageing research

  Journal of Cultural Heritage (2008), 9(4), 401-411 - DOI
 32. T. Łojewski, K. Zięba, T. Sawoszczuk

  Trwałość odkwaszonego papieru w atmosferze gazów kwaśnych

  [w:] Nauka i Zabytki, Warszawa 2008, s. 83-92
 33. T. Łojewski, T. Sawoszczuk

  Czym pachnie papier?

  Przegląd Papierniczy (2008), 64, 319-322 - DOI
 34. T. Łojewski, K. Zięba

  Chromatografia żelowa – cenne narzędzie w badaniach degradacji celulozy i papieru

  Przegląd papierniczy (2007), 63, 747-750 - DOI
 35. Andrzej Barański, J. M. Łagan, Tomasz Łojewski

  The concept of mixed-control mechanisms and its applicability to paper degradation studies

  e-Preservation Science (2006), 3, 1-4 - DOI
 36. A. Barański, P. Begin, J.M. Łagan, T. Łojewski and T. Sawoszczuk

  Application of Zou, Uesaka and Gurnagul Model to the Degradation of Papers of Various Origins

  Journal of Pulp and Paper Science (2006), 32(4), 238-244
 37. J. Łojewska, H. Lubańska, P. Miśkowiec, T. Łojewski, L.M. Proniewicz

  FTIR in situ transmission studies on the kinetics of paper degradation via hydrolytic and oxidative reaction paths

  Applied Physics A (2006), 83, 597-603 - DOI
 38. J. Łojewska, A. Lubańska, T. Łojewski, P. Miśkowiec, L.M. Proniewicz

  Kinetic Approach to Degradation of Paper. In Situ FTIR Transmission Studies on Hydrolysis and Oxidation

  e-Preservation Science (2005), 2, 1-11 - DOI
 39. P. Miśkowiec, J. Łojewska, H. Lubańska, L.M. Proniewicz

  Badania spektroskopowe mechanizmów degradacji papieru

  Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM 2005, tom 13, str. 55-62
 40. J. Łojewska, P. Miśkowiec, T. Łojewski, L.M. Proniewicz

  Cellulose Oxidative and Hydrolytic Degradation: In Situ FTIR Approach

  Polym. Deg. Stab. (2005), 88, 512-520 - DOI
 41. A. Barański, J. M. Łagan, T. Łojewski

  Acid Catalysed Degradation

  [w:] Aging and Stabilisation of Paper. Red. M. Strlič, University of Ljubljana 2005, 85-100 - DOI