Chemia konserwatorska - projekty

 1. Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego no. 15d/II/2013/PL09; 01.04.2015 - 30.04.2016

  Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta

  dr hab. Joanna Łojewska; dr Monika Koperska; dr Jacek Bagniuk; mgr Dominika Pawcenis; mgr Damian Chlebda
 2. Narodowe Centrum Nauki, nr decyzji 2014/13/N/ST4/04089, 2015-2016

  Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej

  promotor J. Łojewska, doktorant mgr Dominika Pawcenis
 3. 2011/01/N/ST4/03604

  Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny

  promotor J. Łojewska, doktorant mgr Monika Koperska
 4. Wieloletni Program Rządowy na lata 2000-2008

  Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych

  kierownik prof. Andrzej Barański
 5. C22 Nr 1/DSP/2007 (2002-2008)

  Stworzenie i rozwój kompleksowego systemu kształcenia wyspecjalizowanych kadr do realizacji programu masowego odkwaszania i wzmacniania papieru poprzez studia doktoranckie, staże naukowe, prace dyplomowe, studia podyplomowe

  kierownik prof. Andrzej Barański
 6. projekt EVK4–2002–20010, EU Thematic Network (2003-2006)

  Metals in Paper (MIP)

  uczestnicy prof. A. Barański, T. Łojewski
 7. PB/KBN//04/T09B/031/24 (2003-2005)

  Naukowe podstawy ochrony niszczejących druków. Kinetyka hydrolizy celulozy

  kierownik prof. Andrzej Barański
 8. 6PR UE, 006584 (2005-2008)

  PaperTreat – Evaluation of mass deacidification processes

  koordynator dr J. Kolar, National and University Library, Lubljana; wykonawca T. Łojewski
 9. Akcja COST D42 (2006-2010)

  EnviArt – Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment

  przedstawiciel Polski T. Łojewski
 10. grant promotorski MNSW (2008-2009)

  Chromatografia żelowa jako narzędzie w chemii konserwatorskiej do badania celulozy

  kierownik J. Łojewska
 11. dofinans. udziału w COST D42, MNiSW (2008-2010)

  Materiał opakowaniowy z kontrolą mikroklimatu – ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz stabilizacja wilgotności dla bezpiecznego przechowywania dóbr kultury na podłożu papierowym

  kierownik J. Łojewska
 12. projekt badawczy w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PL0267 (2009-2011)

  Bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi

  kierownik dr Ł. Bratasz, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zespół Kinetyki – wykonawcy
 13. Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 11/03/2009/FWK (2009-2011)

  Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych

  koordynacja projektu M. Ozga, Zamek Królewski na Wawelu, Zespół Kinetyki – wykonawcy