Książki

Rozdziały w książkach

  1. M. Koperska, T. Łojewski, J. Łojewska, Can anoxic conditions prevent fading of dyes? Focus on indigo with the use of UV-VIS, FT-IR, XRF and Raman techniques, [w:] YOCOCU – contribute and role of youth in conservation of cultural heritage; A.  Macchia, E. Greco, B.A. Chiarandà, N. Barbabietola (Eds.), Italian Association of Conservation Scientist, Rome 2011, 13-24
  2. P. Miśkowiec, J. Łojewska, H. Lubańska, L.M. Proniewicz, Badania spektroskopowe mechanizmów degradacji papieru [w:] „Na pograniczu chemii i biologii” (red. H. Koroniak i J. Barciszewski), Wydawnictwo Naukowe UAM 2005, tom 13, s. 55-62.
  3. J. Łojewska, K. Małek, L.M. Proniewicz, Techniques of oscilation spectroscopy in analyses of geust-host chemical ensembles. Theory and practice (Techniki spektroskopii oscylacyjnej w analizie ugrupowań chemicznych typu gość-gospodarz. Teoria i eksperyment), [w:] „Synthetic molecular receptors. Strategies for synthesis and research methods” („Syntetyczne receptory molekularne. Strategie syntezy, metody badawcze.”) (ed. G. Schroeder), Betagraf P.U.H. Poznań 2007.
  4. P. Miśkowiec, J. Łojewska, M. Molenda, A. Lubańska, L.M. Proniewicz, Woda w celulozie – studium nad jej rodzajami i rolą w procesie degradacji, [w:] „Na pograniczu chemii i biologii” (red. H. Koroniak i J. Barciszewski) Wydawnictwo Naukowe UAM 2007, tom 19, s. 165-174.
  5. K. Małek, J. Łojewska, L.M. Proniewicz, Experimental and theoretical evaluation of vibrational spectra for guest – host systems, [w:] „Synthetic receptors in molecular reconition” (red. V. Rybachenko), Schidnyj Wydawniczyj Dim. Donieck 2007, s. 241-261.
  6. J. Bagniuk, J. Łojewska, Zastosowanie fotoakustycznej spektroskopii w podczerwieni w badaniach obiektów zabytkowych, Nauka i Zabytki. Nauki Scisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski 2009, in press.
  7. T. Łojewski, T. Sawoszczuk: Technologia odkwaszania arkuszy i książek w Polsce, [w:] Zachowajmy przeszłość dla przyszłości – nowoczesne technologie konserwacji zbiorów bibliotecznych. Warszawa, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2007, tom 71, s. 53-58.
  8. A. Barański, J. M. Łagan, T. Łojewski: Acid Catalysed Degradation [w:] Aging and Stabilisation of Paper. Red. M. Strlič, University of Ljubljana, 2005, s. 93-109.

Edycja książek

  1. Kwaśny papier. Zagrożenie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, red. T. Łojewski, Z. Pietrzyk, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2001
  2. Przeszłość dla Przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, 13–14.10.2008, red. T. Łojewski, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2010 (dwujęzyczny tom materiałów konferencyjnych)