Badania

Zespół rozwija dwie tematyki badań związane z inżynierią molekularną katalizatorów i badaniami in situoperando oraz chemią konserwatorską.


Badania in situoperando 

w katalizie heterogenicznej i chemii materiałowej

W dziedzinie katalizy zajmujemy się reaktorami strukturalnymi w procesach związanych z ochroną środowiska. Reaktory strukturalne to pomysł na zwiększenie parametrów transportu masy i ciepła reagentów, a także na dowolne powiększanie skali procesów, co jest zasadniczym problemem inżynierskim w projektowaniu procesów w dużej skali. Wykorzystanie praktyczne tego typu struktur uzależnione jest od wynalezienia aktywnych nanokompozytowych katalizatorów, które sprostałyby zwiększonym właściwościom transportowym, a także precyzyjnych metod preparatyki katalizatorów o zadanej strukturze i właściwościach na podłożach metalowych (strukturalnych wypełnieniach reaktorów), które nie powodowałyby zmiany ich geometrii. Są to dwa główne zadania, którymi zajmuje się Zespół. Rozwijane metody analizy powierzchni dotyczą metod in situoperando.


Chemia konserwatorska 

badania nieniszczące obiektów dziedzictwa kulturowego

W dziedzinie chemii konserwatorskiej badania skupiają się wokół zagadnień związanych z degradacją materiałów i sposobami ich zapobiegania, a także wokół opracowywania nowoczesnych technik analiz fizykochemicznych materiałów stosowanych w obiektach muzealnych (malarstwo, druki). Zespół specjalizuje się w badaniach degradacji polimerów naturalnych (celuloza, białka) i barwników. Rozwijane są szczególnie metody badawcze dostosowane do badań mechanizmów reakcji oraz nieinwazyjne lub mikroinwazyjne techniki analiz dzieł sztuki w oparciu o spektroskopię w podczerwieni i fotoakustyczną detekcję sygnału, fluorescencję rentgenowską, chromatografię żelową i gazową. Zespół współpracuje z szeregiem instytucji kultury w Polce i na świecie, a wśród nich z Biblioteką Jagiellońska, Muzeum Narodowym w Krakowie i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Badania zostały zainicjowane przez prof. Andrzeja Barańskiego w ramach o rozpoczęteo i realizowanego przez niego Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier”.