Spotkanie otwierające projekt ERA-NET Bioenergy

Dnia 3 kwietnia 2023 roku miało miejsce spotkanie otwierające projekt „Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes” w austriackiej firmie BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH.

Projekt ten ma na celu rozwijanie i ulepszanie technologii konwersji biomasy, aby umożliwić jej wykorzystanie do dostarczania energii cieplnej dla procesów przemysłowych. Spotkanie otwierające zostało zorganizowane, aby zaprezentować cele projektu, przedyskutować koncepcje i pomysły na jego realizację oraz omówić najważniejsze wyzwania i problemy technologiczne, jakie trzeba będzie rozwiązać w trakcie jego trwania.

Podczas spotkania otwierającego udział wzięli przedstawiciele firmy BEST, oraz wszyscy konsorcjanci projektu.