Wizyta na Wydziale Ochrony Zdrowia Kollegium Wileńskiego

13 czerwca Joanna Profic-Paczkowska i Alicja Rafalska-Lasocha z Uniwersytetu Jagiellońskiego odwiedziły Wydział Ochrony Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyły Ana Aleknavičienė, Veronika Žvirblė i Jaroslav Daveiko z Wileńskiej Wyższej Szkoły Technologii i Projektowania. Dr. Jurgita Kazlauskienė, Viktorija Kielė, Virginija Andriusevičienė i Aurelija Kūgytė reprezentowały Wydział Opieki Zdrowotnej Kolegium Wileńskiego, Erika Gudiene – Wydział Sztuki i Technologii Kreatywnych. Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje uczelnie, programy intensywne BIP (English Blended Intensive Program) oraz zrealizowane projekty związane ze sztuką. Dopracowano pomysł wspólnego projektu, jak połączyć sztukę, zdrowie i naukę. Partnerzy omówili dalsze prace nad przygotowaniem wniosku projektowego.

Oryginalny wpis: