Obrona pracy doktorskiej Magdaleny Chrzan

Z wielką radością informujemy, że dnia 29 listopada 2021 roku odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Chrzan. Praca nosi tytuł ’Badania ilościowe i jakościowe centrów aktywnych katalizatorów tlenkowych za pomocą metod in situ spektroskopii w podczerwieni’ i skupia się na analizie powierzchni katalizatorów tlenkowych nowoczesnymi metodami badania powierzchni.

W swojej pracy mgr Magdalena Chrzan przeprowadziła badania ilościowe i jakościowe centrów aktywnych katalizatorów tlenkowych, wykorzystując metody in situ spektroskopii w podczerwieni. Uzyskane wyniki są nie tylko bardzo cenne z punktu widzenia nauki, ale również mają ogromne znaczenie praktyczne. Wyniki badań mogą być wykorzystane do projektowania i produkcji nowoczesnych katalizatorów tlenkowych, co w przyszłości może przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu.

Komisja doktorska wysoko oceniła pracę i skierowała wniosek do Rady Dyscypliny Wydziału Chemii UJ o nadanie Magdzie tytułu naukowego.

Serdecznie gratulujemy!