Dr Dominika Pawcenis laureatką programu NAWA im. M. Bekkera

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) im. Mieczysława Bekkera ma na celu wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

W trzeciej edycji programu im. Mieczysława Bekkera stypendia przyznano 135 naukowcom pracującym na polskich uczelniach i w innych polskich jednostkach naukowych. W ramach programu wyjadą oni na stypendia naukowe do zagranicznych ośrodków naukowych w 26 krajach. W czasie pobytów trwających od 3 do 24 miesięcy będą wspólnie z zagranicznymi naukowcami realizowali projekty naukowe lub staże podoktorskie i rozwijali międzynarodową współpracę. Miło nam poinformować, że wśród siedmiu laureatów z Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazła się dr Dominika Pawcenis z Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ, która na Uniwersytecie w Bayreuth będzie prowadzić badania nad otrzymywaniem elektroprzędzonych, ceramicznych nanowłókien do zastosowań w nanokatalizie.