Monthly Archives: listopad 2018

Udział w Mikrosympozjum „Projektowanie katalizatorów heterogenicznych – od centrum aktywnego do reaktora katalitycznego”

Mikrosympozjum odbyło się 23 listopada 2018 r. na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Mgr Damian Chlebda wygłosił prezentację na temat “Metod syntezy katalizatorów do dopaniania metanu“. Inne tematy Mikrosympozjum dotyczyły najważniejszych zagadnień nad opracowaniem konwertera do do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Prezentacje innych zaproszonych gości poruszały różne kwestie inżynieryjno-techniczne, jak i chemiczne badania katalizatorów dedykowane różnym ważnym procesom katalitycznym.

Read More

Jesienne konferencje katalityczne

Jak co roku, rozpoczęcie nowego roku akademickiego wiąże się ze wzmożoną aktywnością konferencyjną naukowców. W ostatnim czasie członkowie Zespołu uczestniczyli w trzech konferencjach prezentując dotychczasowe wyniki badań w ramach wielu projektów. Tak więc pierwszą konferencją w dniach 11-12 października 2018 roku była “2nd International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-2)“, czyli  spotkanie młodych naukowców pracujących w dziedzinie funkcjonalnych nanostrukturalnych materiałów, w szczególności w kontekście ich zastosowania w energetyce, […]

Read More