Monthly Archives: marzec 2017

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Krycy

Joanna Kryca obroniła dzisiaj swoją pracę doktorską pt. “Reaktor strukturalny do selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu: projektowanie katalizatora, badania transportu masy i kinetyki reakcji“. Prezentację wyników wygłosiła przed licznym gronem zgromadzonych osób. Joanna Kryca poświęciła swój doktorat poszukiwaniu alternatywy dla obecnie powszechnie stosowanych układów monolitowych w reakcji selektywnej redukcji tlenków azotu amoniakiem (NH3-SCR). Prezentowany w pracy badawczej katalizator strukturalny złożony z piany […]

Read More

Wystąpienia na XLIX Ogólnopolskim Kolokwium Katalitycznym

W dniach 15-17 Marca 2017 w Krakowie miało miejsce XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne. Nasz liczna reprezentacja może pochwalić się aktywnym uczestnictwem w wykładach i sesjach posterowych opowiadając o rezultatach badań nad materiałami katalitycznymi, a w szczególności analizie powierzchni katalizatorów heterogenicznych. Swoje wystąpienie podczas wykładów plenarnych miła dr hab. Joanna Łojewska, która zaprezentowała efekty prac w projekcie COST dotyczący innowacyjnych materiałów opakowaniowych, a w szczególności ich właściwościom katalitycznym: J. Łojewska, […]

Read More