Daily Archives:

Wykład prof. Israela E. Wachsa

W piątek 13 maja prof. Israel E. Wachs z Lehigh University (USA) poprowadził wykład na zaproszenie pt.”The Role of Promoters in Ethylene Polymerization by Supported CrOx/SiO2 Catalysts” gościnnie w sali audytoryjnej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK w Krakowie. Wizytę prof. Wachsa w Polsce współorganizował nasz Zespół. Prof. Wachs prowadzi badania z dziedziny katalizy, jest jednym z czołowych światowych naukowców, jego indeks Hirscha jest równy 80. Wykład, który przedstawił zgromadzonej […]

Read More