Monthly Archives: kwiecień 2016

Wykład na konferencji WYATT TECHNOLOGY EUROPE

Nasza doktorantka – mgr Dominika Pawcenis wygłosiła wykład na zaproszenie na międzynarodowej konferencji “Rozproszenie światła jako narzędzie do oznaczania biofizycznych właściwości białek i cząsteczek” organizowanej przez firmę Wyatt Technology Europe. Konferencji patronowało Jagiellońskie Centrum Innowacji. Dominika w swoim wystąpieniu pt. “On the use of SEC-MALS in Bombyx mori silk studies” zaprezentowała główne wyniki badań prowadzonych w Zespole z wykorzystywaniem chromatografii wykluczania molekularnego.  

Read More

Konferencja projektu z Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu – podsumowanie

15 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu rocznych działań w ramach międzynarodowego projektu badawczo-edukacyjnego “Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta” realizowanego w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w którym byliśmy jednym z wykonawców zadań badawczych. Projekt ten skupiał swoją uwagę na problemie degradacji kolekcji arrasów zamówionych przez króla Zygmunta Augusta i wykonanych w Brukseli […]

Read More

Nowa publikacja

Nowa publikacja dotykająca problemu wyliczania masy cząsteczkowej polimerów naturalnych: “Mark-Houwink-Sakurada coefficients determination for molar mass of silk fibroin from viscometric results. SEC-MALLS approach“, której autorem jest Dominika Pawcenis, Martyna Syrek, Monika A. Koperska, Tomasz Łojewski oraz Joanna Łojewska właśnie została przyjęta do publikacji. Uzupełnia ona wiedzę o nowe współczynniki Marka-Houwinka-Sakurada dla włókien jedwabiu. Równanie Marka-Houwinka (Mark-Houwink equation) opisuje zależność granicznej liczby lepkościowej polimeru od jego względnej […]

Read More

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt “Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta”

  Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt: “Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta” w ramach którego wykonywaliśmy badania fizykochemiczne dotyczące problemu degradacji włókien w szczególności biorąc pod uwagę aspekt ochrony Arrasów ze zbiorów wawelskich. Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2016 w Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Wyniki naszych badań przedstawią: dr hab. Joanna Łojewska, która wygłosi prezentację na temat: “Degradacji włókien wełny i jedwabiu“ oraz dr hab. Tomasz Łojewski z prezentacją:  “Światłotrwałość arrasów“. […]

Read More