Monthly Archives: styczeń 2016

Wykład na Uniwersytecie w Palermo

20-23 stycznia dr hab. Joanna Łojewska gościła na zaprzyjaźnionym z Zespołem Wydziale Chemii i Fizyki (Dipartimento di Fisica e Chimica) Uniwersytetu w Palermo – Università degli Studi di Palermo (Włochy). Wygłosiła tam wykład na zaproszenie oraz prowadziła kilkudniowy kurs w zakresie wykonywania pomiarów i interpretacji widm spektroskopii w podczerwieni dla doktorantów i pracowników tego Wydziału.  

Read More

Promocje doktorskie

7 stycznia 2016 roku w auli Collegium Novum UJ miała miejsce uroczystość promocji doktorskich Wydziału Chemii. Wśród obecnych promowanych swój dyplom z rąk promotora dr hab. Joanny Łojewskiej odebrali Monika Koperska oraz Jacek Bagniuk. Uroczystości przewodniczyła prorektor ds. rozwoju prof. Maria-Jolanta Flis. Więcej zdjęć z uroczystości można zobaczyć na stronie picstore.zpu.uj.edu.pl.

Read More