Yearly Archives: 2016

Promocja doktorska Dominiki Pawcenis

  Uroczystość promocji doktorskich miała miejsce 6 grudnia 2016 roku w auli Collegium Novum UJ. 21 promowanych złożyło przysięgę doktorską i odebrało dyplomy z rąk promotorów a wśród nich dr Dominika Pawcenis. Uroczystości przewodniczył prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Więcej zdjęć z uroczystości można znaleźć na stronie internetowej picstore.zpu.uj.edu.pl.

Read More

Konferencja ICOSCAR 5

International Conference on Structured Catalysts and Reactors 5 – konferencja odbyła się w mieście San Sebastian w Hiszpani w dniach 22–24 czerwca 2016 roku. Nasz zespól na konferencji reprezentowała dr hab. Joanna Łojewska. Przedstawiła ona wyniki badań nad materiałem celulozowym wypełnionym srebrem i jego właściwościami kinetycznymi. Konferencja ta jest miejscem spotkań chemików i inżynierów chemicznych prowadzących badania w tej dziedzinie katalizy. Tematyka konferencji pokrywa różne rodzaje […]

Read More

Chemia ratuje bezcenne zabytki – artykuł w Rzeczpospolitej

W piątek 22 kwietnia 2016 w gazecie Rzeczpospolita ukazał się dodatek specjalny “Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta” poświęcony podsumowaniu projektu badawczo-edukacyjnemu. Można w nim przeczytać artykuły poszczególnych grup badawczych zaangażowanych w badanie degradacji i wpływu czynników biologicznych i nieorganicznych na stan zachowania arrasów wawelskich. Artykuł dr hab. Joanny Łojewskiej “Chemia ratuje bezcenne zabytki” można przeczytać poniżej:

Read More

Sympozjum w Dębowcu

W dniach 13-14 czerwca w Dębowcu braliśmy udział w sympozjum “Zimna Plazma jako narzędzie Inżynierii Molekularnej” organizowanym przez Katedrę Inżynierii Molekularnej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Spotkanie to zgromadziło liczne grono osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem inżynierii molekularnej w różnych dziedzinach nauki i przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem technik plazmowych. Trójka prelegentów zaprezentowała wyniki badań podczas sesji poświęconej inżynierii molekularnej katalizatorów: dr hab. Joanna Łojewska “Badania in situ […]

Read More

Obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Pawcenis!

Nasza koleżanka Dominika Pawcenis, w dniu dzisiejszym  (23 maja 2016 r.) obroniła pracę doktorską! Publiczna obrona miała miejsce w Auli Małej Auditorium Maximum UJ. Dominika zaprezentowała całościowe ujęcie swoich badań w ramach doktoratu pt. “Developing a method of molar mass distribution determination of fibroin and cellulose using size exclusion chromatography“. Promotorem pracy doktorskiej Dominiki była dr hab. Joanna Łojewska. Dominika w swojej pracy opracowała metodę przeprowadzania […]

Read More

Wykład prof. Israela E. Wachsa

W piątek 13 maja prof. Israel E. Wachs z Lehigh University (USA) poprowadził wykład na zaproszenie pt.”The Role of Promoters in Ethylene Polymerization by Supported CrOx/SiO2 Catalysts” gościnnie w sali audytoryjnej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK w Krakowie. Wizytę prof. Wachsa w Polsce współorganizował nasz Zespół. Prof. Wachs prowadzi badania z dziedziny katalizy, jest jednym z czołowych światowych naukowców, jego indeks Hirscha jest równy 80. Wykład, który przedstawił zgromadzonej […]

Read More

Sukces Damiana Chlebdy w konkursie Preludium 10

Damian Chlebda, przygotowujący pracę doktorską w naszym zespole, został laureatem konkursu grantowego PRELUDIUM 10 z Narodowego Centrum Nauki. Projekt zatytułowany “Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman” zostanie dofinansowany w wysokości 150 000 zł na 3 lata. Gratulujemy!

Read More

Wykład na konferencji WYATT TECHNOLOGY EUROPE

Nasza doktorantka – mgr Dominika Pawcenis wygłosiła wykład na zaproszenie na międzynarodowej konferencji “Rozproszenie światła jako narzędzie do oznaczania biofizycznych właściwości białek i cząsteczek” organizowanej przez firmę Wyatt Technology Europe. Konferencji patronowało Jagiellońskie Centrum Innowacji. Dominika w swoim wystąpieniu pt. “On the use of SEC-MALS in Bombyx mori silk studies” zaprezentowała główne wyniki badań prowadzonych w Zespole z wykorzystywaniem chromatografii wykluczania molekularnego.  

Read More

Konferencja projektu z Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu – podsumowanie

15 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu rocznych działań w ramach międzynarodowego projektu badawczo-edukacyjnego “Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta” realizowanego w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w którym byliśmy jednym z wykonawców zadań badawczych. Projekt ten skupiał swoją uwagę na problemie degradacji kolekcji arrasów zamówionych przez króla Zygmunta Augusta i wykonanych w Brukseli […]

Read More