Monthly Archives: marzec 2015

Gościnny wykład prof. Israela Wachsa

Prof. Israel Wachs (Lehigh University) wygłosił gościnny wykład pt.: “Ethylene Polymerization by Supported CrOx/SiO2 Catalysts: Active Sites, Surface Intermediates and Structure-Activity Relationship“. Spotkanie odbyło się 24 marca na Wydziale Chemii UJ w towrzystwie członków Zespołu oraz gości z Politechniki Krakowskiej. Profesor Wachs jest specjalistą w dziedzinie badań spektroskopowych, mających na celu korelacje aktywności katalitycznej ze strukturą katalizatora. Jest również cenionym naukowcem w dziedzinie katalizy i inżynierii […]

Read More

Obrona doktorska mgr. inż. Romana Jędrzejczyka

W dniu 16 marca 2015 r. doktorant z naszego Zespołu, mgr inż. Roman Jędrzejczyk obronił swoją pracę doktorską pt.: “Materiały zeolitowe jako wypełnienia inteligentnych opakowań. Badanie właściwości sorpcyjnych, katalitycznych i mikrobiologicznych”. Gratulujemy!

Read More