Yearly Archives: 2015

Podsumowanie 2015 roku

Podsumowanie mijającego roku, w którym zestawiony został nowy dorobek Zespołu: nowe publikacje, projekty i nagrody; a także ważne wydarzenia z życia Zespołu – obrony prac doktorskich i formalne pojawienie się nowych (starych) doktorantów. Nowe publikacje wydane w 2015 roku, których autorem bądź współautorem był członek Zespołu: Novel intense metallic monolith for automotive applications: Experimental versus numerical studies (Article) Iwaniszyn, M. , Kryca, J., […]

Read More

Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Aksamit-Koperskiej

15 grudnia 2015 r. na Wydziale Chemii UJ nasza koleżanka Monika Aksamit-Koperska obroniła pracę doktorską. Podczas prezentacji przedstawiła zgromadzonym główne założenia i wyniki badań nad mechanizmem degradacji fibroiny w jedwabie z jedwabnika morwowego (Bombyx mori). Praca pt.: Degradation of natural fibersin artefacts: mechanism and inhibition zyskała duże uznanie recenzentów. Należy podkreślić, że jest to kolejna praca doktorska zrealizowana w naszym Zespole i związana z ochroną dziedzictwa kulturowego. Szczególnymi […]

Read More

Mała Wielka Nauka w Łodzi

W Łodzi 10-11 grudnia 2015 r. po raz kolejny odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Mała, Wielka Nauka.  Nowy budynek dydaktyczno-laboratoryjny Politechniki Łódzkiej – Fabryka Inżynierów XXI wieku gościł przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Doktorantki mgr M. Chrzan i mgr inż. E. Piwowarczyk przygotowały postery na temat badań nad katalizatorami do dopalania biogazu prowadzonych w naszym Zespole.

Read More

XV Konferencja Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków

Jak co roku, Zespół Katalizy Reakcji Heterogenicznych jest licznie reprezentowany na spotkaniu chemików, konserwatorów sztuki i osób związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Główna część prezentacji tegorocznej edycji (3-4 grudnia 2015 r.) miała miejsce na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Główna tematyka sympozjum pokrywa zastosowanie metod analizy chemicznej w badaniu i konserwacji obiektów zabytkowych. Uczestnicy podczas spotkania prezentowali szeroki […]

Read More

Konferencja CAPoC 10 w Brukseli

  Tenth International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control miał miejsce w Brukseli (Belgia) w dniach 28-30 października 2015 r. Nasz Zespół na tej prestiżowej międzynarodowej konferencji reprezentowała dr hab. Joanna Łojewska. Konferencja ta wpisuje się w globalny trend badań nad układami zdolnymi do redukcji zanieczyszczeń środowiska naturalnego szczególnie tych generowanych przez emisję niską. Całe spektrum tematów pokrywało zagadnienia m.in. kontrole emisji spalin, charakterystykę katalizatorów, […]

Read More

Obrona pracy doktorskiej mgr Jacka Bagniuka

21 października 2015 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jacka Bagniuka. Obroniona praca nosi tytuł “Nowoczesne metody spektroskopowe w zastosowaniu do nieinwazyjnej i mikroinwazyjnej analizy papieru“. Pomimo niesprzyjających warunków – braku prądu, Jacek doskonale zaprezentował założenia i główne wnioski swoich badań korzystajac z klasycznych pomocy: kredy i tablicy. Serdecznie gratulujemy!  

Read More

Małopolska Noc Naukowców 2015

Jak co roku Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru uczestniczyła w Małopolskiej Nocy Naukowców. 25 września wszystcy chętni mogli poznać specyfikę pracy i porozmawiać z naukowcami w ramach zwiedzania pracowni chemicznych „Tajemniczy świat chemików” na Wydziale Chemii UJ.  

Read More

Konferencja Operando V we Francji

We francuskim Deauville w dniach 17-21 maja odbyła się konferencja “Fifth International Conference on Operando Spectroscopy“. Tematyka konferencji pokrywała obszary spektroskopii operando katalizatorów: zarówno katalizę heterogeniczną jak i katalizę homogeniczną, a także prezentację nowych podejść i technik eksperymentalnych i ich kombinacji. W konferencji uczestniczyła dr hab. Joanna Łojewska.

Read More

E-MRS Spring Meeting 2015 – konferencja

W konferencji odbywającej się w francuskim Lille w dniach 11-15 maja wzięła udział dr hab. Joanna Łojewska, która wygłosiła wykład na zaproszenie pt. “Recognizing ancient papyri by spectroscopic diffractional and chromatographic analytical tools” Swoje wystąpienie w postaci dwóch posterów w sesji poświeconej Sustainable Solutions for Restoration & Conservation of Cultural Heritage miała również doktorantka mgr Dominika Pawcenis.

Read More