Наші проекти

Дізнайтеся про дослідницькі проекти, що проводяться в нашій команді, протягом останніх років ми виграли фінансування наших ідей від таких установ, як Національний науковий центр, Польський науковий фонд, Фінансовий механізм Європейського економічного простору та Норвезький фінансовий механізм, а раніше отримали гранти від Міністерства вищої освіти або Польського наукового фонду.

Гетерогенний каталіз

Наша основна сфера досліджень призвела до численних проектів та співпраці з академічними установами та промисловістю

Хімія сузір'їв

Ми підвищуємо обізнаність щодо наукового підходу до вирішення проблем у сфері збереження об'єктів мистецтва та культурної спадщини

Реалізовані проекти:

2023

 

2021

Narodowe Centrum Nauki, OPUS19, 2020/37/B/ST8/02859
Projektowanie i wytwarzanie przyrostowe nowych wysokowydajnych katalizatorów strukturalnych do przyjaznej środowisku utylizacji siarkowodoru
Керівник prof. dr.hab. Joanna Paczkowska

2017-2015

Narodowe Centrum Nauki, SONATA12, 2016/23/D/ST5/00451
Nanoceluloza+nanocząstki metali. Synteza i badania funkcjonalizowanej nanocelulozy w kierunku immobilizacji nanocząstek metali.
Керівник dr Dominika Pawcenis

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 10, no. 2015/19/N/ST8/00181
Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman
mgr Damian K. Chlebda

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 12, no. 2016/23/N/ST8/01522
Hierarchiczne projektowanie katalizatorów dopalania metanu na bazie metalowych nośników strukturalnych
Керівник mgr inż Ewelina Salamon

Королівський замок Вавель – Державні мистецькі колекції в рамках програми “Сприяння культурному та мистецькому розмаїттю в європейській культурній спадщині”, що співфінансується Фінансовим механізмом ЄЕЗ 2009-2014 та Норвезьким фінансовим механізмом №. 15d/II/2013/PL09; 01.04.2015 – 30.04.2016
Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta
dr hab. Joanna Łojewska; dr Monika Koperska; dr Jacek Bagniuk; mgr Dominika Pawcenis; mgr Damian Chlebda

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 7, 2014/13/N/ST4/04089
Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej
Керівник mgr Dominika Pawcenis


2014-2010

Narodowe Centrum Nauki, OPUS5,  2013/09/B/ST8/00171
Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła
Керівник dr hab. Joanna Łojewska

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM2, 2011/03/N/ST8/05129
Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji
Керівник mgr inż Przemysław Jodłowski

Дослідницький грант MNSW NN 523556638 (2010-2013)
Strukturalny reaktor do dopalania lotnych związków organicznych oparty na nanokompozytowym katalizatorze tlenkowym – alternatywa dla monolitów ceramicznych z metalami szlachetnymi
Керівник J. Łojewska

Дослідницький грант NN 209 438639 (2010-2014)
Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych
Керівник J. Łojewska

Проект ФНП POMOST (2010-2014)
High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilization of exhaust gases from biogas turbines
менеджер J. Łojewska

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDUM1, 2011/01/N/ST4/03604
Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny
промоутер J. Łojewska, Аспірантка mgr Monika Koperska

2011/03/N/ST8/05129
Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji
промоутер J. Łojewska

Грант на участь у програмі COST FA0904 (2011-2013)
Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru
менеджер J. Łojewska

ВИТРАТИ Захід FA0904 (2011-2014)
Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials
представник Польщі J. Łojewska

SPB 811/N-COST/2010/0 do COST FA0904 (2011-2014)
Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials
Керівник J. Łojewska

2011/03/B/ST8/05455 (2012-2015)
Piany stałe jako efektywny nośnik katalizatora – badania podstawowe transportu pędu, ciepła i masy
головний підрядник – J. Łojewska

2009-2000

PB/KBN/03/T09C/016/26 (2003-2006)
Nowy reaktor katalityczny z wypełnieniem strukturalnym dla dopalania ciężkich węglowodorów: Badania procesów transportu i reakcji chemicznej oraz opracowanie modelu matematycznego reaktora
менеджер dr hab. A. Kołodziej, Інститут хімічної інженерії PAS (Глівіце), головний підрядник J. Łojewska


PB/KBN/3T09C/046/27 (2004-2006)
Nanokompozytowy katalizator na metalowym wypełnieniu strukturalnym do niskotemperaturowego dopalania węglowodorów w gazach odlotowych: nowa metoda preparatyki katalizatora na podłożu stałym.
Керівник J. Łojewska


PB/KBN/3T09B/01927 (2004-2007)
Badania reakcji otrzymywania stężonej formaliny metodą utleniania metylalu
Керівник prof. J. Wasilewski, Інститут важкого органічного синтезу (Блаховня), головний підрядник J. Łojewska


PB/KBN/3T08E/07527 (2004-2007)
Optymalizacja przebiegu fibrylacji włókien celulozowych w procesie mielenia
Керівник prof. K. Przybysz, Лодзький політехнічний університет, підрядник J. Łojewska


Грант на розвиток MNI (2006-2008)
Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki i nanotechnologii
координатор prof. G. Schroeder, підрядник J. Łojewska


Дослідницький грант MNSW N209144736 (2009-2011)
Katalizatory cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania w zimnej plazmie do reaktorów strukturalnych
Керівник проф. Я. Тичковський, Лодзький технічний університет, головний виконавець J. Łojewska


Дослідницький грант MNSW NN 209 119 137 (2009-2011)
Entropowe kryteria oceny reaktorów strukturalnych
менеджер dr hab. A. Kołodziej, IІнститут хімічної інженерії Польської академії наук (м. Глівіце) – головний підрядник J. Łojewska


грант на обладнання 370/FNiTP/158/2009 (2009-2010)
Reaktor katalityczny z układem analizy gazów, konfokalny mikroskop ramanowski z wyposażeniem, spektrometr FTIR w wyposażeniem
менеджер J. Łojewska


Міжнародні докторські проекти FNP (2009-2012)
High mass transport catalytic systems to control emissions from biogas fuelled engines
промоутер J. Łojewska, Аспірантка mgr Przemysław Jodłowski

Багаторічна урядова програма на 2000-2008 роки
Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych
Керівник prof. Andrzej Barański


C22 Nr 1/DSP/2007 (2002-2008)
Stworzenie i rozwój kompleksowego systemu kształcenia wyspecjalizowanych kadr do realizacji programu masowego odkwaszania i wzmacniania papieru poprzez studia doktoranckie, staże naukowe, prace dyplomowe, studia podyplomowe
Керівник prof. Andrzej Barański


проект EVK4–2002–20010, EU Thematic Network (2003-2006)
Metals in Paper (MIP)
учасники prof. A. Barański, T. Łojewski


PB/KBN//04/T09B/031/24 (2003-2005)
Naukowe podstawy ochrony niszczejących druków. Kinetyka hydrolizy celulozy
Керівник prof. Andrzej Barański


6PR UE, 006584 (2005-2008)
PaperTreat – Evaluation of mass deacidification processes
координатор dr J. Kolar, National and University Library, Lubljana; підрядник T. Łojewski


ВИТРАТИ Захід D42 (2006-2010)
EnviArt – Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment
представник Польщі T. Łojewski


Грант для промоутерів MNSW (2008-2009)
Chromatografia żelowa jako narzędzie w chemii konserwatorskiej do badania celulozy
Керівник J. Łojewska


для участі в COST D42, MNiSW (2008-2010)
Materiał opakowaniowy z kontrolą mikroklimatu – ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz stabilizacja wilgotności dla bezpiecznego przechowywania dóbr kultury na podłożu papierowym
Керівник J. Łojewska


дослідницький проект в рамках Фінансового механізму Європейського економічного простору PL0267 (2009-2011)
Bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi
Керівник dr Ł. Bratasz, Національний музей у Кракові, команда “Кінетика” – виконавці


Фонд культурного обміну в рамках Фінансового механізму ЄЕЗ та Норвезького фінансового механізму, 11/03/2009/FWK (2009-2011)
Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych
координація проекту M. Ozga, Вавельський королівський замок, Kinetics Team – виконавці